Dân văn phòng chú ý! Nếu có 8 dấu hiệu viêm phụ khoa này cần đi khám ngay