0938.264.300

  • 415/16 Trường Chinh Phường 14, Quận Tân Bình, TPHCM
  • 0969.336.702 - 0938.264.300

Phụ khoa Mộc Hương

  • Trụ sở: 415/16 Trường Chinh Phường 14, Quận Tân Bình, TPHCM
  • Hotline: 0969.336.702 - 0938.264.300
  • Email: viemphukhoa.com.vn@gmail.com
  • Website: viemphukhoa.com.vn